News

Contact Us

  • +86-0319-7639518
  • +86-13831985585
  • +86-0319-7566600
  • cn0319@hotmail.com
  • 120659207
  • cn0319@hotmail.com 
  • Jia Fanghua
  • Cao Lidong, Xindian, Ren County, Xingtai City, Hebei Province
  • +86-13831985585